وزیران امور خارجه ایران و عراق به صورت تلفنی رایزنی و گفت وگو کردند.

تاکید تهران و بغداد بر تعمیق هر چه بیشتر همکاری‌های دو جانبه