وزیر علوم بر مهارت محور بودن دانشگاه‌ها و دانش مهارتی تأکید کرد.

تأکید وزیر علوم بر ارائه آموزش‌های دانشگاهی در قالب مهارت محوری

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه مهندسی ترافیک و حمل و نقل، محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صبح امروز در همایش ملی مهارت افزایی، هدایت شغلی و صلاحیت حرفه ای در آموزش عالی کشور که در سالن همایش‌های بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گفت: همایش مهارت افزایی در راستای یک اصلاح ساختار آموزشی نیاز جامعه و نیاز روز هست اینکه برای آموزش‌های دانشگاهی بسته مهارتی پیش بینی شود امروز یک ضرورت است. وی ادامه داد: شاید قبلا برای دانشگاهی که نوع نگاهش به مهارت ویژه بود یک امتیاز محسوب می‌شد ولی امروز دانش بسته مهارتی یک ضرورت است و ضروری است که دانشجویان از مهارت های فردی و صنفی برخوردار باشند تا بتوانند در بازار کار موثر و کارآفرین باشند و در محیط اشتغال تثبیت شوند. به گفته وزیر علوم، دانشگاه های مهارت محور و دانشگاه های فنی و حرفه ای که بیش از ۱۸۰ هزار دانشجو دارد مورد توجه وزارت علوم هستند. ادامه دارد…