رئیس دانشگاه صنعتی شریف از موانع موجود در آمایش آموزش عالی و بیش از هزار صندلی خالی دانشگاه‌ها گفت و تاکید کرد که در بسیاری از رشته‌ها ظرفیت‌ بکارگیری فارغ‌التحصیلان را نداریم و باید تدبیر ویژه‌ای برای این مشکل درنطر گرفته شود چرا که هزینه و سرمایه کشور است که هدر می‌رود.

بیش از هزار صندلی در دانشگاه‌های کشور خالی است/ نمی‌گذارند آمایش آموزش عالی اجرایی شود

گروه دانشگاه مهندسی ترافیک و حمل و نقل، مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای تشکل‌ها و فعالان مختلف دانشجویی با تأکید به وزیر علوم در زمینه آمایش دقیق رشته‌های علمی و پذیرش دانشجو در آنها متناسب با نیازهای کشور فرمودند: برخی رشته‌های علمی در ایران مورد نیاز نیست و شغلی هم برای آنها وجود ندارد، بنابراین باید بر اساس نیاز عمل کنیم. سند آمایش آموزش عالی یکی از دستورالعمل‌های ستادی وزارت علوم است که با هدف ارتقاء سطح کیفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مشخص کردن مأموریت‌ها به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. وزارت علوم بر اجرای کامل و درست سند آمایش آموزش عالی اصرار دارد تا از امکانات و ظرفیت‌های آن برای توسعه کشور استفاده بهتری شود. آمایش آموزش عالی به معنای حذف مراکز آموزشی کوچک‌تر نیست، بلکه وزارت علوم به دنبال دسته‌بندی مأموریت‌ها بر اساس امکانات و پتانسیل‌های موجود در سطوح مختلف بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای و استانی است. سند آمایش آموزش عالی در ۹ بند با درنظر گرفتن شرایط دانشگاه ها، مواردی را برای اعمال تغییرات گسترده در این زمینه تعیین کرده است. ماده یک آن تاکید ویژه‌ای به آمایش سرزمینی و تقسیم بندی کشور به ۱۰ منطقه آموزشی دارد. نخستین ماده این سند شامل دو تبصره است که براساس آن تغییر در وضعیت دانشگاه‌های پیام نور، علمی-کاربردی و فرهنگیان باید به تصویب خود شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد اما تغییر در حوزه و تعداد مناطق تعیین شده با پیشنهاد وزارت علوم است. سند آمایش سرزمین بر روی کاغذ جامع و چه بسا کامل هم هست، اما این سند، در دانشگاه‌ها و وزارت علوم چگونه اجرایی می‌شود؟ درباره ضرورت اجرای سند آمایش آموزش عالی و چگونگی اجرای آن در دانشگاه با رسول جلیلی رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت‌وگو کردیم، جلیلی در این گفت‌وگو از موانع موجود در آمایش آموزش عالی و بیش از هزار صندلی خالی دانشگاه‌ها گفت و تاکید کرد که در بسیاری از رشته‌ها ظرفیت‌ بکارگیری فارغ‌التحصیلان را نداریم و باید تدبیر ویژه‌ای برای این مشکل درنطر گرفته شود چرا که هزینه و سرمایه کشور است که هدر می‌رود. وی در این گفت‌وگو تاکید کرد که آمایش آموزش عالی تا به حال اتفاق نیفتاده و یک عده نمی‌گذارند که اتفاق بیفتد. بالاخره رأی عده‌ای در گرو ممانعت با آمایش آموزش عالی است و یک عده هم مسامحه می‌کنند که این کار انجام نشود.  سختی موانع کار برای به سرانجام رسیدن طرح آمایش آموزش عالی، گسترش بی‌حد‌وحصر دانشگاه‌ها در کشور و زیادی تعداد دانشگاه‌های کم رمق و ضعیف از مواردی بود که جلیلی به آن در این گفت‌وگو اشاره کرد. * سختی موانع کار برای به سرانجام رسیدن طرح آمایش آموزش عالی  فارس: با توجه به تأکید مؤکد مقام معظم رهبری بر آمایش آموزش عالی، ابتدا بفرمایید اصلا آمایش آموزش عالی چیست و چه ضرورتی برای اجرای آن در دانشگاه‌ها وجود دارد؟ جلیلی: آمایش آموزش عالی از سال‌ها قبل در دستور کار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده که کار بسیار سختی است و قطعاً این کار سخت عملاً به سرانجام نرسیده است. البته روی این موضوع علامندی‌هایی بوده و بحث‌‌های زیاده صورت گرفته ولی موانع کار سنگین است.  * گسترش بی‌حد‌وحصر آموزش عالی در کشور  فارس: از موانع برایمان بگویید. جلیلی: یکی از موانع بخشی نگری است که در کشور وجود دارد؛ یعنی هر شهری، استانی، استانداری، هر رئیس دانشگاهی، نماینده مجلسی، فرمانداری  می‌خواهد آموزش واحد آموزش عالی را که دارد حفظ کند، برای این موضوع باید دانشجو جذب کند، باید رشته جدید بگیرد، باید استاد جذب کند و در نهایت نیازمند بودجه است و باید بودجه جذب کند. که این یک نکته از نگاه بخشی‌نگری است.

مقام معظم رهبری: آمایش آموزش عالی نوعی تقسیم کار ملی میان دانشگاه ها در بخش های مختلف علمی است که ضمن هم افزایی، برنامه ریزی برای رشد علمی و ارزیابی وضع علمی کشور را آسان می کند.