پهپاد آکینجی ترکیه یک نقطه حرارتی که احتمالا متعلق به محل سقوط بالگرد است را تشخیص داده و اطلاعات مربوطه را به طرف ایرانی ارسال کرد. منبع: ایرنا

ببینید | اولین تصاویر از پهپاد آکینجی ترکیه از یک نقطه حرارتی!