ورزش قوی لزوما به معنای کسب عناوین و مدال های بین المللی نیست، اگر این منظور بود هرگز عدم مقابله با نمایندگان رژیم صهیونیستی، یک پیروزی بزرگ و نماد اقتدار تلقی نمی‌شد.

ایران قوی، ورزش قوی می‌خواهد و ورزش قوی، نیازمند فرهنگ قوی است

به گزارش مهندسی ترافیک و حمل و نقل، بسیاری از کارشناسان و متخصصان حوزه ورزش درباره چرایی و چگونگی ورزش قوی که منجر به ایران قوی می‌شود، صحبت کرده اند. اکثر آنها به ابزارهای ورزش قوی مانند منابع و زیرساخت ها، افزایش اعتبارات، برنامه، اراده مدیران و… اشاره کرده اند-که صدالبته این موارد لازم اند- اما چیزی که باید بیشتر به آن توجه شود و شاه کلید ورزش قوی است، فرهنگ غنی و قوی است. این نکته در فرمایشات مقام معظم رهبری صریحا بدان پرداخته شده است؛ آنجایی که فرمودند: سجده کردن، دست به دعا برداشتن، بوسه بر پرچم و کارهای دیگری که تشخص ورزشکار ایرانی – اسلامی و چهره «شاخص دارای منطق و اعتماد به نفس» ملت ایران را به جهانیان نشان می دهد، شایسته قدردانی حقیقی است. این کارهایی که بعضی از آنها را اسم بردم، چهره‌ی برجسته و شاخص و دارای منطق و دارای اعتماد به نفْس از ملّت ایران را در مقابل چشم‌های صدها میلیون مردمِ تماشاگرِ ورزش نشان می‌دهد، ملّت ایران را معرّفی می‌کند. این کارها، این حرکات زیبا، بخشی از قدرت ملّی ایران است. بنابراین، اگر رهبری به طور مثال از افتخارآفرینی زنان ایرانی صحبت می‌کند فقط به خاطر آن مدالی نیست که می‌گیرند، بلکه خاطر نوع پوشش ایرانی اسلامی آنهاست؛ به خاطر آن حالت سجده و شکرگذاری و خواندن سرود و بوسه هایی است که بر پرچم مقدس جمهوری اسلامی در مقابل دیدگان میلیون ها نفر می‌زنند. ورزش قوی لزوما به معنای کسب عناوین و مدال های بین المللی نیست، اگر این منظور بود هرگز عدم مقابله با نمایندگان رژیم صهیونیستی، یک پیروزی بزرگ و نماد اقتدار تلقی نمی‌شد. در همین راستا در ادامه به مهم‌ترین محورهای ورزش قوی اشاره می‌شود: *ورزش قوی نیازمند الگوهای اخلاقی است که بتوانند چهره زیبایی از ایران و اسلام را به دنیا مخابره کنند و در بین جوانان و نوجوان داخل کشور هم حس غرور، امیدآفرینی و خودباوری را ترزیق کنند. *ورزش قوی نیازمند توسعه ورزش های ایرانی اسلامی و بین المللی کردن آنهاست تا از این طریق فرهنگ و میراث غنی که داریم را به خارج از مرزها صادر کنیم. کاری که غربی ها و ژاپنی ها با صادر کردن ورزش های خود به سایر کشورها باعث دیکته کردن فرهنگ و ارزش های خودشان شدند. *ورزش قوی، مربیان، ورزشکاران و مدیران  فرهیخته و بابصیرت می‌خواهد. جایی که بارها به خاطر کارهای ضدفرهنگی آنها هزینه های مالی و فنی بی‌شماری در ورزش داده‌ایم، تا جایی که به خاطر برخی از آنها نظام هم هزینه های سنگینی داده است *ورزش قوی نیازمند تماشاگران فهیم و هوشیار است تا از طریق آنها جلو بسیاری از حرکات شنیع و زشتی که روی سکوها شاهد آنها هستیم گرفته شود تا هم فضای ورزشی داخل کشور سالم بماند و هم چهره مناسبی از فرهنگ هواداری برای مهمان های بین المللی به نمایش دربیاید *ورزش قوی به معنای این نیست که بانوان به تمام رشته هایی که مردان در آنها حضور دارند، ورود پیدا کنند، بلکه ورزش قوی زمانی محقق می‌شود که متناسب با شرایط فیزیکی، روحی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران رشته های خاصی برای بانوان در نظر گرفته شود. *تا وقتی که فسادهای مالی در ورزش وجود دارد و انگیزه لازم برای برخورد با مافیا و رانت در ورزش وجود نداشته باشد، تحقق ورزش قوی سخت و اساسا غیرممکن است. در خاتمه، یادآوری این نکته لازم است که بدانیم ورزش هم محمل اقتصاد است، هم محمل سیاست و هم فرهنگ؛ اما آن چیزی که در بین آنها از همه مهمتر است، فرهنگ است. بدین معنی که اگر از ورزش استفاده اقتصادی و سیاسی می‌کنند، فقط برای دیکته کردن ارزش ها، فرهنگ ها و باورهای خودشان است. پایان پیام/