معاون تعاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از ایجاد 52 هزار و 131 فرصت شغلی در شرکت‌های تعاونی ظرف سال گذشته خبرداد.

ایجاد 52 هزار شغل در شرکت‌های تعاونی

مهدی مسکنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی مهندسی ترافیک و حمل و نقل،‌ در مورد میزان اشتغال ایجاد شده در بخش تعاون در سال 1401 گفت: براساس بررسی‌های به عمل آمده در سال 1401 تعداد 52 هزار و 131 مورد فرصت شغلی در بیش از 2000 شرکت تعاونی ایجاد شده است که در مقایسه با سال گذشته (1400 ) با ایجاد 49502 تعاونی، به میزان 5 درصد رشد داشته است.  معاون تعاون وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی در مورد ترکیب اشتغال ایجاد شده بخش تعاون،‌ نیز عنوان کرد: فرصت‌های شغلی ایجاد شده در سال 1401 به میزان 58 درصد در بخش تولید ، 26 درصد در بخش توزیع (مسکن ، مصرف و اعتبار) و 16 درصد در بخش خدمات است. مسکنی همچنین گفت: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده 70 درصد از سرمایه‌گذاری انجام شده از طرح‌های تعاونی از طریق تجمیع سرمایه‌های کوچک و 30 درصد آن از طریق تسهیلات بانکی و حمایت‌های دولتی تامین شده است. پایان پیام/