رئیس شورای هماهنگی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی در اصفهان منصوب شد.

انتصاب در جهاد دانشگاهی

به گزارش گروه دانشگاه مهندسی ترافیک و حمل و نقل به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، حسن مسلمی نائینی رئیس جهاددانشگاهی در سفر خود به استان اصفهان محمد نصر اصفهانی را به عنوان رئیس شورای هماهنگی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی در استان اصفهان منصوب کرد.  در این حکم آمده است: «با عنایت به تعهد و تجربه گرانقدر جنابعالی و لزوم هم افزایی واحدهای مستقر در استان اصفهان برای کمک به حل مسائل استان و کشور به عنوان رئیس شورای هماهنگی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی در استان اصفهان منصوب می‌شوید.  انتظار می‌رود ضمن برگزاری منظم شورای هماهنگی در جهت تحقق مصوبات شورا پیگیری‌های لازم را مبذول فرمایید.  محمد حسین نصر اصفهانی در حال حاضر رئیس پژوهشکده زیست فناوری اصفهان و مسؤول پروژه شبیه‌سازی گوسفند برای اولین بار در خاورمیانه است. گفتنی است، جهاددانشگاهی واحد اصفهان، واحد صنعتی اصفهان، مجتمع صنایع دارویی، شیمیایی و غذایی شهید مدرس، موسسه آموزش عالی و پژوهشکده زیست فناوری از مجموعه‌های جهاددانشگاهی در استان اصفهان است. پایان پیام/