رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران از انتخاب زهرا شمس احسان به عنوان نماینده شورا جهت پیگیری پرونده‌های کفالت نظام وظیفه خبر داد.

انتخاب نماینده شورا برای پیگیری پرونده های کفالت نظام وظیفه

به گزارش خبرنگار شهری مهندسی ترافیک و حمل و نقل، نرگس معدنی پور در یکصد و شصت و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی انتخاب نماینده شورا جهت پیگیری پرونده های کفالت نظام وظیفه اظهار کرد: پیرو مذاکرات صورت گرفته در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا، مقرر شد زهرا شمس احسان به عنوان نماینده شورا در پیگیری پرونده‌های کفالت نظام وظیفه جایگزین سید احمد علوی شود. گفتنی است،زهرا شمس احسان رئیس کمیته اجتماعی شورا با حداکثر آراء موافق به عنوان نماینده شورا در پیگیری پرونده‌های کفالت نظام وظیفه جایگزین سید احمد علوی انتخاب شد. پایان پیام/