براساس اطلاع سخنگوی ستاد انتخابات، زمان اخذ رأی تا ساعت ۲۱ تمدید شد.

انتخابات در سراسر کشور تا ساعت ۲۱ تمدید شد

به گزارش مهندسی ترافیک و حمل و نقل،محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات با اشاره به اطلاعیه شماره ۱۷ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: زمان رای گیری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی طبق دستور وزیر کشور یک ساعت دیگر یعنی تا ساعت ۲۱ امشب تمدید می شود.