استاندارکرمان گفت: انسجام ملی در خبررسانی‌ها باید حفظ شود، حق نداریم به نمادهای ملی و قومیت‌ها توهین کنیم.

استاندار کرمان: انسجام ملی را در خبررسانی حفظ کنیم

به گزارش مهندسی ترافیک و حمل و نقل از کرمان، محمدمهدی فداکار امروز در جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان با تاکید بر اینکه مدیران همواره باید در بحران‌ها پاسخگو باشند، اظهار کرد: مسائل باید روشن و شفاف بازگو شوند، چگونگی روایت‌سازی مهم است. استاندار کرمان با بیان اینکه باید با اطمینان کامل پاسخگوی رسانه و مردم بود، افزود:  رسانه‌ها در مسائل امنیتی، بحران و بحث‌های خاص باید از مسؤول مربوطه و به طور شفاف اطلاعات را دریافت کنند. وی تصریح کرد: انسجام ملی را در خبررسانی‌‌ها باید حفظ کرد، حق نداریم به نمادهای ملی و قومیت‌ها توهین کنیم. پایان پیام/۳۷۶۳/ب