اردوی مشترک وزنه برداران4 کشور ایران، قطر، بحرین و ازبکستان به میزبانی کشورمان برگزار می‌شود.

اردوی مشترک وزنه‌برداران 4 کشور به میزبانی کشورمان

به گزارش مهندسی ترافیک و حمل و نقل، با رایزنی های صورت گرفته و توافق سجاد انوشیروانی با روسای فدراسیون قطر،بحرین و ازبکستان نخستین اردوی مشترک چهار کشور اسفندماه به میزبانی تهران برگزار خواهد شد. طبق توافقات انجام شده قرار است تا آغاز مسابقات سال آینده جوانان جهان که آبانم اه برگزار می شود چهار اردو در این چهار کشور برگزار شود که میزبان نخست اردوها کشور ایران است. پایان پیام/