اتحادیه اروپا از رژیم صهیونیستی طلب غرامت کرد

اتحادیه اروپا از رژیم صهیونیستی طلب غرامت کرد

به گزارش گروه بین‌الملل مهندسی ترافیک و حمل و نقل، کمیسیونر اروپا در امور مدیریت بحران گفت بروکسل بارها خواستار دریافت غرامت از اسرائیل بابت تخریب خانه‌های ساخته‌شده با کمک مالی اتحادیه اروپا در کرانه باختری شده است. در حال تکمیل…