عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه طرح “نشست مجمع مشورتی و تخصصی با محلات “آغاز شده است، گفت: قرار است مشکلات را با نظر نخبگان و معتمدین محلات هدفمند احصاءکنیم.

آقامیری خبر داد؛ بسته شدن پرونده های  پروژه های نیمه تمام در پایتخت

به گزارش خبرنگار اجتماعی مهندسی ترافیک و حمل و نقل،  آغاز طرح “نشست مجمع مشورتی و تخصصی با محلات ” کلید خورد. نخستین نشست مجمع مشورتی و تخصصی محلات با حضور رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران و معتمدین محلات منطقه ۱۸  آغاز شد.هدف اصلی از برگزاری این نشست ها ، احصا مطالبات شهروندان و اتخاذ تدابیر زود هنگام در جهت رفع مشکلات است. منطقه ۱۸ پایتخت به عنوان نخستین منطقه جهت اجرای این طرح انتخاب شد. مداومت این جلسات در دستور کار است و قرار است تا با معتمدین محلات در تمامی مناطق در چندین نوبت جلسه برگزار شود تا از نزدیک  مدیریت شهری در جریان مشکلات و روند مرتفع شدن موانع باشد. رویکرد و هدف اصلی مدیریت شهری این دوره در حوزه عمران ، تکمیل پروژه های نیمه تمام است، مگر اینکه پروژه های جدید در حوزه ایمن سازی شهر مانند پل ها اجرا شود. مدیریت شهری درصدد است که تا پایان سال‌ جاری پروژه های نیمه تمام ، به اتمام رسیده و همه پروژه ها افتتاح شود.  قرار است از نظرات شهروندان در اجرای پروژه ها استفاده شود. با سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در خصوص مجمع مشورتی و تخصصی محلات به گفت و گو نشستیم.

  در خصوص حضور مردم در اداره شهر توضیح دهید. مجمع مشورتی تخصصی محلات برای چه راه اندازی شده است؟  استفاده از نظرات و دیدگاه های شهروندان محله برای اداره بهتر شهر/توسعه مدیریت مشارکتی  در شهر بدون تردید توسعه مناسبات مشارکت محور در اداره امور شهر از طریق به کارگیری نظرات و دیدگاه های شهروندان محله و بالاخص نخبگان و معتمدین محلی، مدیریت شهری را در حوزه‌های تصمیم‌سازی، اجرا و ایجاد امکان برای توسعه مدیریت مشارکتی یاری رسانده و زمینه ساز ارتقای حقوق شهروندی خواهد بود. ماجرای شورایاری به کجا رسید؟  خلاء حضور مردم در جلسات احساس شد/جریان شورایاری به نوعی تعطیل شده است/در طول دوره جدید شورا جلسات منظمی با شورایاری ها گذاشته نشد بعد از جریان نهضت دیدارهای مردمی مسجد محور که به بیش از یکصد جلسه رسید، ما از جلساتی که برگزار کردیم  به این نتیجه رسیدیم که خلاء حضور بخشی از  مردم در جلسات احساس می شود و آن خلاء حضور نخبگان و معتمدین مردم در مناطق و محلات بود. همچنین عدم حضور شورایارانی که چند سالی هست از وجودشان غفلت شده و کل جریان شورایاری به نوعی تعطیل شده و در طول دوره جدید شورا جلسات منظمی با این افراد گذاشته نشده است. در خصوص جلساتی در که در مساجد دارید، توضیح دهید. بعضا در جلساتی که در مساجد داریم مختص به مردم آن محله و نهایتا 4 تا 5 کوچه بالاتر و پایین تر آن محله ای است که مسجد در آن واقع شده است. هدف اصلی از جلسات مجمع مشورتی و تخصصی با محلات چیست؟در این زمینه توضیح دهید. مشکلات محلات را هدفمند احصاءمی کنیم/ استفاده از نظرات نخبگان و معتمدین محلات/ به دنبال ایجاد کار ویژه ای در مناطق هستیم /نشست مجمع مشورتی  به صورت فصلی در تمام مناطق برگزار می شود/ مشکلات به چند بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می شود هدف از برگزاری جلسات این است که در وهله اول مشکلات محلات را هدفمند احصاءکنیم آن هم با نظر همین نخبگان و معتمدین محلات. این برنامه را ایجاد کردیم به لحاظ اینکه بتوانیم کار ویژه ای در مناطق شهرداری تهران انجام دهیم. در نشست های این مجمع که به صورت فصلی در تمام مناطق شهر تهران برگزار می شود، تقریبا معتمدین ، نخبگان و شورایاران کل محلات یک منطقه را دعوت می کنیم و یک جلسه سه ساعته با آنها می گذاریم تا کل مشکلاتی را که آن محلات دارند توسط نمایندگان مردم محلات (نخبگان و معتمدین ) مطرح شود و با بیان مشکلات در این جلسه ، آنها را احصاء کنیم و دسته بندی می کنیم به حل مشکلات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.  ارزیابی ساختارها، فرآیندها، تعاملات، نوع عملکرد و برنامه‌های مرتبط با حوزه مشارکت‌های اجتماعی/تسهیل و گسترش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری  پیگیری مشکلات محلات و مطالبات مردمی در حوزه های مرتبط با امور شهری ، مطالعه، بررسی و پژوهش در خصوص مسائل، مشکلات، راهکارهای ارتقاء کمی و کیفی محله، شناسایی مشکلات، چالش‌ها و نارسایی‌های محله و برنامه‌ریزی در جهت حل و کاهش آنها ، دریافت نظرات نخبگان و معتمدین محلات در خصوص گزارش عملکرد مناطق در حوزه های مرتبط با شهرداری، ارزیابی ساختارها، فرآیندها، تعاملات، نوع عملکرد و برنامه‌های مرتبط با حوزه مشارکت‌های اجتماعی در محلات و مناطق و نهایتا تسهیل و گسترش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری در مقیاس محله از دیگر اهداف ما از تشکیل مجمع مشورتی تخصصی با محلات است. ضمن اینکه شهردار منطقه در جلسات ما حضور دارد و گزارش مفصلی از کارهایی که در چند ماه گذشته انجام شده ارائه دهد و در رابطه با آن مشکلاتی که مطرح می شود نظر می دهد و این مشکلات در آن جلسه صورت جلسه می شود. خروجی جلسات چیست؟ باید مشکلات ظرف 2 تا 3 ماه برطرف شود/شهردار منطقه از روند اقدامات برای حل معضلات گزارش می دهد/نقاط قوت و ضعف مشخص می شود باید مسوولان مربوطه  مشکلات را ظرف 2 تا 3 ماه دیگر که جلسه مجددا در آن منطقه برگزار می شود تا آنجا که می توانند برطرف کنند و گزارش آن را در جلسه ارائه دهند. جلسه بعد که حدود 3 ماه دیگر در همان منطقه می گذاریم، شهردار و معاونین منطقه می آیند و گزارش می دهند که این مشکلاتی که شما در جلسه قبلی مطرح کردید و دسته بندی شده ، چه بخشی انجام گرفته و چه بخشی انجام نشده و تمام نخبگان و معتمدین محلات در خصوص پیشرفت کار در این فاصله زمانی نظر می دهند و مطالبه گری می کنند. به این ترتیب نقاط قوت و ضعف مشخص می شود. اگر در طول این فاصله مسائل جدیدی هم برای محلات بوجود آمده باشد، مجددا صورت جلسه و در نشست آتی مورد پیگیری قرار می گیرد و این روند به طور مستمر ادامه خواهد داشت. چطور بر عملکرد شهرداران مناطق در این کار نظارت می کنید؟ رابطینی را از خود نخبگان محلی مشخص می کنیم که پیگیر مسائل و مشکلات محلات باشند  در این فاصله هم ما رابطینی را از خود نخبگان محلی مشخص می کنیم که پیگیر مسائل و مشکلات محلات باشند که حلقه واسط میان ما، شهردار منطقه و معتمدین محلات هستند و پیشرفت کار را مرحله به مرحله گزارش کند. به طور مثال رابط به شهردار منطقه گوشزد می کند که در این بخش کار خوب پیشرفت داشته، اینجا متوقف است و.. دعوت از معتمدین و نخبگان برای حضور در پروژه هایی که شهرداری تهران اجرا می کند ضمن اینکه در تمام پروژه هایی که شهرداری تهران اجرا و به مرحله افتتاح می رسد از این معتمدین و نخبگان دعوت کنند  چرا که این افراد در احصا مشکلات و همچنین رفع موانع نقش بسیار مهمی دارند. همچنین این افراد می توانند یک گزارش عملکرد از شهرداری منطقه خود به گوش مردم محلات برسانند و این یک اطلاع رسانی خوبی به شهروندان خواهد شد. اقدامات مدیریت شهری زیر ذره بین نخبگان/ حل و فصل سریع تر مشکلات محلی در بازه زمانی مشخص از طرف دیگر با این اقدام شهردار منطقه می داند که در تمام مدت اقدامات حوزه شهری در فاصله زمانی مشخص از طریق معتمدین و نخبگان محلات پیگیری می شود و اقداماتش زیر ذره بین است و می داند که باید 3 ماه دیگر گزارش عملکرد بدهد و این نیست که سالیانه گزارش کار دهد . این کارها باعث حل و فصل سریع تر مشکلات محلی در بازه زمانی مشخص خواهد شد. در خصوص  نهضت دیدار های مردمی با محوریت مساجد توضیح دهید.  مشارکت همگانی مردم برای پیشبرد موضوعات شهری بسیار مهم است/اقدامات شهری با نیازسنجی و مشارکت مردم انجام شود/ با مراجعه به مساجد از نزدیک پای درد دل مردم می نشینیم   نهضت دیدارهای مردمی بسیار مثبت بود.  مساجد پایگاهی برای حضور همه اقشار مردم و پیگیری و پاسخگویی به مطالبات مردم است. مشارکت همگانی مردم برای پیشبرد موضوعات شهری بسیار مهم است. چنانچه فعالیت ها و اقدامات شهری با نیازسنجی و مشارکت مردم انجام شود قطعا کاربردی تر و با رضایتمندی بیشتر عموم مردم همراه خواهد بود. با گفت‌وگو  و همدردی بسیاری از مشکلات حل می‌شود/موضوعات و دغدغه‌های مردم را از مدیریت شهری مطالبه می‌کنیم/مساجد بهترین پایگاه معنوی برای مردم است در نشست‌های نهضت مردمی ملاقات مسجدمحور، با مراجعه به مساجد از نزدیک پای درد دل مردم می نشینیم و حرف آنها را شنیده و معتقدیم با گفت‌وگو  و همدردی بسیاری از مشکلات حل می‌شود.  ما مشکلات شهروندان را می شنویم، پیگیری می‌کنیم و موضوعات و دغدغه‌های مردم را از مدیریت شهری مطالبه می‌کنیم.  مشارکت شهروندان در امور شهری ضروری است  باید همین جا موضوعی را عرض کنم که حضور و پای‌ کار آمدن مدیران شهری و پیوستن به این دیدارهای مردمی با محوریت مساجد،  بسیار مفید است. مساجد بهترین پایگاه معنوی برای مردم هستند. مردم مشکلات خود را می گوید ما هم پیگیری می کنم. قطعا با این اقدامات مردم رضایت بیشتری از مدیریت شهری خواهند داشت. قبلا هم گفته ام اما باز هم می گویم که مشارکت شهروندان در امور شهری ضروری  و حتما باعث پیشرفت و آبادانی شهر می شود. بیشتر چه موضوعاتی در محلات دنبال می شود؟ اتمام پروژه های نیمه تمام در تهران یکی از موضوعاتی که ما دنبال می کنیم اتمام  پروژه های نیمه تمام  تا پایان سال جاری است.در این زمینه باید توضیحاتی عرض کنم. تکمیل پروژه‌های نیمه تمام شهر تهران با اولویت ایجاد درآمدهای پایدار است. از پروژه های نیمه تمام بازدید کرده ایم؛ باید این پروژه ها تکمیل و در اختیار شهروندان قرار گیرد به شهرداری تهران هم گفته ایم که باید این کار صورت گیرد به هر حال میراثی است که از گذشته مانده اما باید آنها را به اتمام برسانیم. برخی از پروژه ها بیش از 10 سال است ناتمام مانده اند/پروژ ه هایی که در دوره قبل مدیریت شهری رها شدند!/شهرداری تهران پای کار است و عملکرد خوبی هم تاکنون داشته است/اولویت بندی های لازم صورت گرفته است/شهر زنده است برخی از پروژ ها بیش از 10 سال است ناتمام مانده اند و به نوعی سرمایه شهر هستند و باید آنها را تکمیل کنیم و نباید بیش از این نیمه کاره بمانند. برخی از پروژه ها در دوره قبل مدیریت شهری رها شده بودند. بر روی پروژه های نیمه تمام تمرکز کرده و در سال جاری آنها را به اتمام می رسانیم.شهرداری تهران پای کار است و عملکرد خوبی هم تاکنون در این زمینه داشته است. تجهیز کارگاه در دستور کار قرار گرفته و کارهایی انجام شده است. تکمیل پایانه شرق در سال جاری/ بودجه خوبی در نظر گرفته شد یکی از پروژه هایی که امسال در شهر تهران به اتمام می رسد پایانه شرق است. این پروژه بزرگ است و از سال 95 تعطیل شده است. بودجه خوبی در سال جاری برای تکمیل این کار در نظر گرفته ایم. مشکلات موجود در سر راه این پروژه برطرف شد. قطعا تا پایان سال بهره برداری از این پروژه فرامنطقه ای آغاز می شود. این پروژه  برای شهرداری تهران درآمد پایدار دارد.  ما شنبه های امید و افتخار را داریم که اقداماتی خوبی در آن صورت می گیرد. افتتاح بوستان ها، پروژ های عمرانی، پارکینگ و …. از جمله کارهای انجام شده است. شهر زنده شده و مدیریت شهری در تلاش است تا خدمت رسانی خوبی به مردم انجام دهد و در این زمینه اولویت بندی های لازم صورت گرفته است.  پایان پیام/