ثبت‌نام قطعی داوطلبان نمایندگی مجلس از ۲۷ مهر آغاز می‌شود.

آغاز ثبت‌نام قطعی داوطلبان نمایندگی مجلس از ۲۷ مهر

به گزارش خبرنگار باشگاه توانا‌، محمد تقی چاهچراغی رئیس ستاد انتخابات کشور بیان کرد: زمان ثبت‌نام قطعی داوطلبان نمایندگی مجلس ۲۷ مهر تا سوم آبان است و کسانی می‌توانند ثبت‌نام کنند که پبش‌ثبت‌نام کرده باشند. پایان پیام/