مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: آب حداقلی در انهار سنتی و بستر رودخانه زاینده‌رود در محدوده بیشه ناژوان برای نجات درختان کهنسال و فضای سبز جاری شد.

آب در بستر زاینده‌رود برای نجات درختان کهنسال ناژوان جاری شد

به گزارش مهندسی ترافیک و حمل و نقل از اصفهان به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، افشین رضایی مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات شرکت آب منطقه‌ای اصفهان اظهار داشت: با توجه به گرمای بی‌سابقه اخیر از سرریز انتهای کانال نکوآباد در منطقه درچه به مدت محدود آب حداقلی برای نجات درختان کهنسال ناژوان و فضای سبز وارد بستر رودخانه زاینده‌رود و مادی‌ها و انهار سنتی خواهد شد. وی تصریح کرد: این آب با هدف اصلی تغذیه بیشه ناژوان و مادی‌ها بوده و اندکی از آن از محدوده ناژوان به سمت مرکز شهر جاری شده است. رضایی با بیان اینکه آب رهاسازی شده صرفاً سرریز کانال چپ نکوآباد است، گفت: آب از سد زاینده‌رود به مدت ۱۰ روز برای باغات غرب افزایش یافته بود و طبق برنامه‌ریزی از بامداد امروز کاهش یافت. به گزارش فارس، از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در راستای حمایت از کشاورزان، ۳۸۱ میلیون متر مکعب رهاسازی آب برای کشاورزی از سد چم آسمان اصفهان صورت گرفته است. در راستای تأمین آب باغ‌ها و درختان غرب اصفهان، خروجی سد زاینده رود از سی‌ام تیرماه بازگشایی شده و در پی آن، آب در کانال‌های منشعب آب کشاورزی مناطق غربی جریان پیدا کرد و بر اساس سهمیه مصوب شده توسط کارگروه سازگار با کم آبی، جریان آب در کانال‌های مذکور به مدت ۱۰ روز ادامه دارد. تا پایان شهریورماه نیز در دو نوبت دیگر رهاسازی آب برای غرب اصفهان انجام می‌شود.